אודות

בעלי תפקידים

 • עוז בן שלום

 • סמנכ"ל
 • טל’ 03-9221017
 • אברהם ממרוד

 • מנהל מחלקת רובוטיקה ותיקונים
 • 03-5415881

  Avram.Mamrod@milgam.co.il


 • אבי בן זקן

 • חשב החברה
 • טל’ 03-9221017
  מייל Avi.bz@milgam.co.il
 • צדוק שלמה

 • מנהל טכני
 • טל’ 03-5297551
  מייל Meiri@milgam.co.il
search