שירותי מאירי טכנולוגיות

סופר קומבי

מאירי טכנולגיות מובילה בישראל טכנולוגיה מתקדמת לניקוי ופינוי מאספי ביוב וניקוז בקטרים והיקפים גדולים בשיטה חסכונית וירוקה התורמת רבות לאיכות הסביבה.

מערכת הסופר קומבי של מאירי טכנולוגיות מתאימה לניקוי יעיל ומתקדם של קווי צנרת בהיקפים גדולים.

המערכת עובדת בפעולה משולבת של שטיפת הצנרת בנתוני לחץ וספיקה גבוהים, תוך שאיבה חוזרת של המים והבוצה מפעולת הניקוי. במקביל לכך, באמצעות מערכת פנימית של משאבות, פילטרים ואמצעי מחשוב, מבצעת הפרדה של המים ומהבוצה ואחסונם בתאים נפרדים לטובת תהליך מיחזור המים אשר בהם נעשה שימוש חוזר ורציף בתהליך השטיפה.

טכנולוגיה מתקדמת זו מאפשרת למאירי טכנולוגיות לעבוד ברציפות מלאה במהלך יום העבודה, ללא תלות במקורות מים בסביבת העבודה תוך חיסכון רב במשאב המים.

ההפעלה של המערכת הינה ממוחשבת וחכמה לגמרי והיא מתבצעת ממערכת הפעלה דיגיטלית הנתמכת גם ע"י שלט רחוק.


מערכת סופר קומבי
מערכת סופר קומבי
תגיות: מערכת סופר קומבי חדישה ומשוכללת
search